top of page
rob-girkin-BWRY6qXMxfU-unsplash.jpg

Vagyonmegállapodás készítés

Tisztelt Ügyfelünk! Dr. Mikó Attila vagyok, ingatlan ügyvéd, és örömmel vállalom a vagyonmegállapodás készítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások nyújtását.

A vagyonmegállapodás egy fontos jogi dokumentum, amelyet párkapcsolatban vagy házasságban élő felek kötnek egymással. Ez a szerződés rögzíti a felek közötti vagyonviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket, és meghatározza, hogyan oszlik meg a vagyon az esetleges válás vagy haláleset esetén. A vagyonmegállapodás célja a felek jogbiztonságának és érdekeinek védelme, valamint a viták elkerülése.

A vagyonmegállapodás készítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásaim a következő feladatokat foglalják magukban:

1.

Konzultáció és igények felmérése

Első lépésként részletes konzultációt tartunk, amely során megismerem az Ön és a másik fél egyedi igényeit és elvárásait. Áttekintjük a vagyonjogi helyzetet, a vagyonösszetételt és az esetleges követeléseket vagy vállalásokat. Szükség esetén megvizsgáljuk az öröklési jogi és adózási kérdéseket is.

2.

Szerződés kidolgozása

Az Ön igényei alapján kidolgozom a vagyonmegállapodást, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat és a felek kívánságait. A szerződés tartalmazni fogja a felek nevét, a vagyonösszetételt, a tulajdonviszonyokat, az esetleges elidegenítési korlátozásokat és egyéb vagyonhoz kapcsolódó kikötéseket.

3.

Jogvédelem és kötelezettségvállalás

A vagyonmegállapodásnak biztosítania kell a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a vagyonmegosztás pontos módját az esetleges válás vagy haláleset esetén. Segítek a vagyonmegállapodás kidolgozásában, hogy mindkét fél érdekeit megfelelően képviseljük, és megfelelő jogi védelmet biztosítsunk.

4.

Szerződés aláírása és érvényesítése

Miután elkészült a vagyonmegállapodás, segítek az aláírási folyamatban, és gondoskodom arról, hogy a szerződés érvényes legyen és megfelelően dokumentálva legyen. Szükség esetén intézkedem a szerződés hitelesítésének és nyilvántartásba vételének folyamatában.

Az Ön vagyonának védelme és a jogi biztonság megteremtése számomra a legfontosabb. Tapasztalatom és szakértelmem segítségével gondoskodom arról, hogy a vagyonmegállapodás megfeleljen az Ön egyedi igényeinek és a jogszabályi előírásoknak.

Ha bármilyen kérdése merülne fel a vagyonmegállapodás készítésével kapcsolatban, vagy szeretné igénybe venni a szolgáltatásaimat, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot.

Nagyon szívesen segítek Önnek a vagyonmegállapodás készítésével és a jogi kérdésekkel kapcsolatos ügyeiben.

bottom of page