top of page

Hogyan zárjunk ki valakit az örökségből?

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés

 2. Mit örökölhetnek utánunk az örökösök?

 3. Hozzátartozók és Örökösök

 4. Végintézkedések és Végrendeletek

 5. Kizárás Az Örökségből, Kiket Lehet Kizárni?

 6. Az Eljárás Súlyossága és a hogyan tovább?

 7. Végszó

 8. Gyakori Kérdések (FAQs)


öröklési jog

1. Bevezetés

Minden ember élete során elgondolkodik azon, hogy mi lesz az utána fennmaradó vagyonnal. Irodánk ezen blogbejegyzése egy rövid, lényegre törő ismertetőt nyújt az örökösödés szabályairól és lehetőségeiről. Vitathatatlan végrendelet nem létezik a jog értelmezésében, ehhez csak a lehető legjobban közelíteni lehetséges. Az öröklésből való kizárás sok tényező figyelembevételét igénylő, bonyolult jogi folyamat, mely mindenképpen a megfelelő jogi szakember segítségét igényli, ugyanis az esetek különbözőségére és az élet kreativitására való tekintettel, egy ilyen jogi kérdést nem lehet tipizálni.


2. Mit örökölhetnek utánunk az örökösök?

Az ember halálával hagyatéka, mint egész, száll az örökösre. Örökhagyó csak ember lehet. Törvényes öröklésnél nincs jelentősége annak, hogy az ember cselekvőképes vagy sem, tehát akár egy csecsemő is lehet örökhagyó. A halál pillanatában bekövetkezik az öröklés, melyben a vagyont, tehát minden az örökhagyó halálakor meglévő teljes anyagi értékkel bíró vagyontárgyat megörököl az örökös. A törvény megengedi, hogy minden vagyontárgy öröklés tárgya lehessen

kivéve (példálózó felsorolás a teljesség igénye nélkül):

 • Nyugdíj

 • Emberi méltósághoz való jog

 • Haszonélvezeti jog

 • vagy olyan jogok, amik más, nem az öröklés jogcímén szállnak át (például: életbiztosítás vagy lakásbérlet)


3. Hozzátartozók és Örökösök

Az örökössé válás feltétele, hogy vagy végrendeletben nevezzék meg a személyt, vagy a hagyaték törvényileg szálljon rá. Csak az lehet örökös, akinél nem áll fel kiesési ok (az öröklésből). Egy ilyen kiesési ok, amely a köznyelvben gyakorta használt: a kitagadás. Tehát örökölni csak végrendelet okán, vagy a törvény szerint lehet.


4. Végintézkedések és Végrendeletek

A törvény alapján sorrend van az öröklési jogcímek között, tehát első sorban végrendelet okán öröklünk, másod sorban pedig törvényes öröklés alapján, törvényileg előre meghatározott módon.

Hasznos tipp: Jó, ha megvizsgáljuk (akár szakember segítségével), hogy az örökhagyó után maradt-e végrendelet. Ha maradt, akkor az a végrendelet rendelkezik-e az összes vagyontárgyról (a hagyaték egészéről), vagy csak egy részéről. Amennyiben van végrendelet, úgy az a végrendelet megfelel-e a törvényben meghatározott feltételeknek, melynek megállapítása kulcsfontosságú és jogi szakember igénybevételét feltételezi.


5. Kizárás Az Örökségből, Kiket Lehet Kizárni?

A kizárás intézményét egy példán keresztül kívánom bemutatni:

László 86 éves, házastársa nincsen, de van két gyermeke. László életében próbált a két gyermekével jó kapcsolatban lenni, de az élet úgy hozta, hogy az egyik gyermekével a kapcsolata megromlott. Az a gyermeke Lászlót idézve: „évek óta rá sem nézett”, pedig Lászlónak az egészségi állapotából fakadóan szüksége lett volna gyermeke segítségére. Nem úgy, mint másik gyermeke, aki gondozta, ápolta, életében végig segítette. László ezért úgy döntött, hogy az őt nem segítő gyermeket kizárná az örökségből.

László ennek érdekében felkeresett egy jogi szakembert, mert erre van megoldás, azonban jogilag a kivitelezhetőségét tekintve átgondolást igényel.

A kizáráshoz szükséges számtalan körülmény figyelembevétele például:

 • kizárás abszolút vagy relatív hatályú

 • hallgatólagos vagy kifejezett

 • ugyan nem kell megindokolni, de érdemes

 • milyen személy esetében értelmezhető (gyereke, unokája, házastársa)

 • a köteles részt kívánja juttatni, vagy sem?


6. Az Eljárás Súlyossága és a hogyan tovább?

A tényállás pontos feltárása és a probléma teljeskörű megoldásának érdekében fontos jogi szakemberhez fordulni. Azon személyeknek, akik nem kívánnak jogi szakemberhez fordulni, annak a legjobb tanácsaink a következők:

- A Polgári Törvénykönyv 7. könyvének pontos áttanulmányozása

- A végrendelet írása alaki szabályainak való megfelelése (például: allográf vagy holográf végrendelet választása)

- Az interneten található végrendeletek nem személy es eset specifikusak

- A hibás végrendelet az örökösnek súlyos anyagi és jogi következményekkel járhat


7. Végszó

Bízom benne, hogy ez a rövid kitekintés segítséget nyújthat az öröklésből való kizárás pontosabb megértéséhez, azonban további kérdéseinek felmerülése esetén keressen minket bizalommal.

Dr. Mikó Attila ingatlanjogi szakértő

+36309427533

iroda@ugyvedma.com


Dr. Mikó Attila ingatlanjogi szakértő


8. Gyakori Kérdések (FAQs)

 • Miért fontos az öröklési jog ismerete?

Az öröklési jog ismerete nélkül az ember, a hagyatékot a törvénynek megfelelően fogja halála esetén átadni, amely nem feltétlen egyezik azzal, ahogy egyébként az örökhagyó a végakarata szerint szeretett volna végintézkedni.


 • Milyen esetekben kérhető valaki, hogy ne részesüljön valaki az örökségből?

Átláthatóság érdekében néhány fontosabbat megnevezünk:

Ha az örökös - súlyos hálátlanságot tanúsít, nem nyújtja a tőle elvárható segítséget, az örökhagyó életére tör, az örökhagyó házastársának életére tör, érdemtelen, erkölcstelen életmódot folytat, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek.


 • Mi a teendő, ha úgy érezzük, hogy jogtalanul zártak ki minket az örökségből?

Jogi szakember felkeresése és öröklési per inditása. Továbbá becsatlakozni a hagyatéki eljárásba érdekeltként.

 • Miért válasszuk Dr. Mikó Attilát jogi tanácsadónak?

23 éves szakmai tapasztalata során rengeteg öröklési ügy ismeretében, széleskörű jogi tanáccsal látja el ügyfeleit, melynek során figyelembe veszi az egyedi eseteket.

Comments


bottom of page